logo

ReFox XII

The official site of ReFox
Decompiler and Brander for FoxPro and Visual FoxPro
 FoxBASE+, FoxPro 1.*- 2.6, Visual FoxPro 3.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 and 9.0


ReFox © 1992-2024 by Jan Brebera, ComPro (CZ)

home Domů
more Více info
over Přehled
cart Zakoupit . . .
down Download demo
info Kontakt
next


Windows 10/11 Compatible
   

 

purchase Zakoupit
cz sk
Upozornění: tato verze programu je určena výhradně pro uživatele
se sídlem v České republice anebo ve Slovenské republice

Ceník
(ceny platné pro rok 2018)

Aktuální verze:
3.900,- Kč ... ReFox XII (verze 12.5) / pro všechny verze FoxPro až VFP9

Upgrade:
ze starších verzí ReFox nebo jiných dekompilátorů
>>> podmínkou je vrácení původní instalační diskety <<<

    990,- Kč ... z ReFox XI+ (verze 11.5)
 1.990,- Kč ... z ReFox XI, X+, X 
 2.990,- Kč ... ze všech starších verzí ReFox
 3.500,- Kč ... z jiných dekompilátorů (např. AntiPro)

kontakt:    info@refox.net


eula    E U L A ...

Uživatelé programu ReFox se zavazují
dodržovat toto  licenční ujednání


Copyright © 1992-2024 by Jan Brebera, ComPro (CZ)
ReFox is a property of its author - Jan Brebera
Jan Brebera is the holder of all rights relating to ReFox