logo

ReFox XII

The official site of ReFox
Decompiler and Brander for FoxPro and Visual FoxPro
 FoxBASE+, FoxPro 1.*- 2.6, Visual FoxPro 3.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 and 9.0


ReFox © 1992-2023 by Jan Brebera, ComPro (CZ)

home Domů
more Více info
over Přehled . . .
cart Zakoupit
down Download demo
info Kontakt
next


Windows 10/11 Compatible
   

 

Přehled

ReFox main

Proč ReFox ?

 • ReFox je univerzální systém pro obnovu ztracených nebo poškozených zdrojových programů databázových systémů FoxBASE+, FoxPro 1.**, FoxPro 2.** a Visual FoxPro 3.0 až 9.0.
 • ReFox současně ochrání vaše programy proti nežádoucí dekompilaci.
 • ReFox provádí rekonstrukci zdrojového textu programu zpětným překladem modulů .FXP nebo .FOX, .MPX, .SPX , resp. souborů .APP, .EXE a vytváří program funkčně plně shodný s původním, včetně zachování názvů proměnných, procedur, funkcí a ostatních prvků programu.


ReFox Vám pomůže když:

 • dojde ke ztrátě Vašeho vlastního zdroje omylem, havárií disku nebo zavirováním počítače a naštěstí se zachová aspoň přeložený modul na jiném mediu.
 • rozhodli jste se přejít na vyšší či jiný databázový systém, nebo prostě chcete provést nějaké úpravy a nemáte již všechny zdrojové texty k dispozici.
 • máte pochybnosti o aktuálnosti zdrojového textu a chcete ho porovnat s přeloženým programem.
 • potřebujete ochránit svůj program před dekompilací!


ReFox má tyto základní funkce:

 • zpětný překlad, vytváří zdrojový tvar modulů přeložených ve FoxBASE, FoxPro 1-2.* až Visual FoxPro 9.0, podle potřeby dešifruje programy přeložené s volbou ENCRYPTION a umožňuje jejich prohlížení nebo zápis do souboru.
 • ověření správnosti zpětného překladu porovnáním původního modulu s modulem vzniklým překladem z rekonstruovaného zdroje.
 • rozklad souboru aplikace, tj. .APP nebo .EXE, na jednotlivé složky.
 • regenerace souborů menu a obrazovek - MNX a SCX 
 • ochrana proti dekompilaci jiným zpětným překladačem tj. jiným ReFoxem nebo dekompilátorem jiného výrobce, která je vázaná na sériové číslo programu a heslo.

Verze ReFox XII poskytuje pět úrovní ochrany různé složitosti
 


Copyright © 1992-2023 by Jan Brebera, ComPro (CZ)
ReFox is a property of its author - Jan Brebera
Jan Brebera is the holder of all rights relating to ReFox