logo

ReFox XII

The official site of ReFox
Decompiler and Brander for FoxPro and Visual FoxPro
 FoxBASE+, FoxPro 1.*- 2.6, Visual FoxPro 3.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 and 9.0


ReFox © 1992-2024 by Jan Brebera, ComPro (CZ)

home Domů
more Více info . . .
over Přehled
cart Zakoupit
down Download demo
info Kontakt
next


Windows 10/11 Compatible
   

 

foxpress

Ochrana III - dynamická modifikace runtime  a komprese aplikace

refox-III   Nevýhodou, která je spojena s ochranou aplikací, je problém s komprimací šifrovaných programů. Zde není na vině přímo ReFox, stačí při sestavení aplikace ve FoxPro použít volbu „ENCRYPT“ a následně žádný komprimační program neuspěje. ReFox XII při ochraně III provádí šifrování a kompresi aplikace současně v jednom kroku a dosažený průměrný kompresní poměr je přibližně 20-25% původní velikosti aplikace - např. velikost vzorové aplikace Tastrade lze kompresí zmenšit z původních 850 KB na 180 KB. ReFox také disponuje třemi kompresními metodami, které se liší jak rychlostí tak dosahovaným kompresním poměrem v závislosti na délce aplikace a struktuře vložených komponent (přeložený kód, data, obrázky apod.), což umožňuje optimalizovat proces ochrany. Zdržení způsobené dekompresí při aktivaci programu je minimální a projeví se pouze u velmi rozsáhlých aplikací. Vlastní běh aplikace již není kompresí nijak ovlivněn. Dekomprimovaný obraz aplikace je uložen pouze v operační paměti počítače a po ukončení programu zaniká. I tento soubor je však navíc chráněn modifikovaným šifrováním s úrovní ochrany II+.

Ochrana III je určena pro samostatně spustitelné aplikace sestavené ve Visual FoxPro 6 až 9  (EXE, DLL a COM server)
- z ochráněného exe lze volat další chráněné/komprimované aplikace včetně .app a .fxp
- ochrana III byla zdokonalena tak aby odolala hackerským metodám injektování kódu, modifikace databází, použití funkce FileToStr() k extrakci modulů z aplikace apod.  

Ochrana II+ - dynamická modifikace runtime

refox-II+ Nevýhodou velmi silné ochrany II byla nutnost používání upraveného runtimového modulu, který musel být distribuován společně s chráněnou aplikací. ReFox XII nyní tento problém řeší tak, že při ochraně II+ je k aplikaci připojena krátká rutina, která se aktivuje při spuštění aplikace a po natažení runtime do operační paměti v něm provede potřebné změny. Aplikace je tedy chráněna modifikovaným šifrováním ale navenek používá standardní runtime Visual FoxPro. 

Ochrana II+ je určena pro samostatně spustitelné aplikace sestavené ve Visual FoxPro 6 až 9  (EXE, DLL a COM server)

 

 

Stručné informace o předchozích verzích:

ReFox XII  - rok 2009: 

 • Podpora Windows 7
 • další zdokonalení ochrany III

ReFox XI+  - rok 2007: 

 • Podpora Windows Vista
 • Podpora Visual FoxPro 9.0 SP2
 • zdokonalení ochrany III

ReFox XI  - rok 2005: 

 • Podpora Visual FoxPro 9.0

ReFox X+  - rok 2004: 

 • Nová ochrana II+   - dynamická modifikace 
 • Nová ochrana III    - komprese aplikací

ReFox X  - rok 2003: 

 • Podpora Visual FoxPro 8.0 -soubory VFP 8 jsou plně podporovány v této verzi
 • Plná regenerace projektu (pjx) - ReFox X obnoví ztracené soubory projektu
 • Zdokonalená ochrana I+
 • Zdokonalená ochrana II

ReFox MMII - rok 2002:

 • Nové rozhraní 32Bit Windows GUI - ReFox MMII byl zcela přepsán a je skutečnou Windows aplikací
 • Podpora Visual FoxPro 7.0 - soubory VFP 7 jsou plně podporovány v této verzi

Copyright © 1992-2024 by Jan Brebera, ComPro (CZ)
ReFox is a property of its author - Jan Brebera
Jan Brebera is the holder of all rights relating to ReFox