logo   ReFox  XII  for VFP9 and all older versions 


ComPro (CZ)
Jan Brebera


home: ReFox home page
email: info@refox.net
email: jan.brebera@email.czPo extrakci komprimovaného souboru staženého z Internetu,
je změněn datum a čas souboru na aktuální hodnotu

ReFox hlásí chybu: porušení programu (program violation)

Odblokovat komprimovaný soubor

1. Kliknout pravým tlačítkem na .zip soubor a vybrat Vlastnosti
2. Na záložce Obecné kliknout Odblokovat a OK
3. Znovu extrahovat komprimované soubory.

podrobnosti:
http://support.microsoft.com/?kbid=942532

unblock